top of page

Reklamácie


Pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je
poškodená. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka
poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom
jhajtova@gmail.com . V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.
Reklamácia sa vzťahuje len na chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho
používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou
manipuláciou.

bottom of page