top of page

Ochrana osobných údajov na NOUR.SK 

www.nour.sk webovú stránka, ktorá poskytuje SLUŽBY.

Táto stránka sa používa na informovanie návštevníkov webových stránok o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodne použiť našu službu, webovú stránku NOUR.SK

Ak sa rozhodnete používať našu službu, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s týmito zásadami. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a zlepšovanie služby. Vaše informácie nebudeme používať ani zdieľať s nikým, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú prístupné na www.popupfashiondubai.com, pokiaľ v nich nie je definované inak v Ochrane osobných údajov.

Pre lepší zážitok pri používaní našej služby môžeme požadovať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, vrátane, ale nielen, vášho mena, telefónneho čísla a poštovej adresy. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa použijú na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali.

Login

Chceme vás informovať, že vždy, keď navštívite našu službu, zhromažďujeme informácie, ktoré nám pošle váš prehliadač a ktoré sa nazývajú údaje denníka. Tieto údaje denníka môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu ("IP") vášho počítača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie štatistiky.

Cookies

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré sa bežne používajú s anonymným jedinečným identifikátorom. Tieto sa odosielajú do vášho prehliadača z navštívenej webovej lokality a ukladajú sa na pevný disk počítača.

Naša webová stránka používa tieto súbory cookie na zhromažďovanie informácií a na zlepšenie našej služby. Máte možnosť buď prijať alebo odmietnuť tieto súbory cookie a vedieť, kedy sa súbor cookie odosiela do vášho počítača. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše súbory cookie, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete v časti "Čo sú súbory cookie".

Poskytovatelia

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán z nasledujúcich dôvodov:

Na uľahčenie našej služby;

Poskytovanie služby v našom mene;

Na vykonávanie služieb súvisiacich so službou; alebo

Pomôcť nám pri analýze toho, ako sa naša služba používa.

We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Chceme informovať používateľov našich služieb, že tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom. Dôvodom je plnenie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Sú však povinní nezverejňovať ani nepoužívať informácie na žiadny iný účel.

Bezpečnosť

Ceníme si vašu dôveru v poskytovanie vašich osobných údajov, a preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Pamätajte však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný a spoľahlivý a nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku. Upozorňujeme, že tieto externé stránky neprevádzkujeme my. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana osobných údajov detí

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné identifikovateľné informácie od detí mladších ako 13 rokov. V prípade, že zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje, okamžite ich vymažeme z našich serverov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať potrebné kroky.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali, či neobsahuje akékoľvek zmeny. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite po ich zverejnení na tejto stránke.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

bottom of page